สินค้าและบริการของเรา

เกี่ยวกับเรา

เราคือบริษัทผู้ทำหน้าที่ดูแลและส่งมอบโซลูชันส์ตามที่ลูกค้าองค์กรต้องการ (SI)
ซึ่งจำหน่ายทั้งสินค้าฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์รวมไปถึงบริการด้านระบบเครือข่าย บริการซ่อมบำรุงทั้งนี้ทางเราได้มุ่งเน้นความสำคัญที่ธุรกิจปลายทางของลูกค้า เพื่อที่เราจะได้ดูแลลูกค้าให้เปรียบเสมือนหนึ่งในพันธมิตรขององค์กร